பதிவிறக்கம்
eTextWizard
சமீபத்தியப் பதிப்பு 2.40
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

eTextWizard புதிய பதிப்பு2.40

eTextWizard
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

eTextWizard - பதிவிறக்கம் செய்க eTextWizard, பதிப்பு 2.40

தற்சமயம் எங்களிடம் eTextWizard, பதிப்பு 2.40 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

eTextWizard is an ebook maker: a quick .chm maker/.hlp maker and many other text convert tools.

Html to Chm: Convert html to CHM html help file or ebook.
Text to CHM: Convert text to CHM html help file or ebook.

Text to Win help: Convert text to Win help file or ebook.

Html to Text: Convert html to plain text file.

Text to HTML: Convert plain Text to HTML quickly (Support user-defined html module)

Batch file rename: Rename files in batch processing.

Decompiler: Decompile any HTML Help CHM files and get the source files in batch processing.

GB to BIG5: Convert Chinese Gb2312 to/from Chinese Big5 in batch processing.

Features:

Html to Chm: Convert html to CHM html help file or ebook.
Text to CHM: Convert text to CHM html help file or ebook.
Text to Win help: Convert text to Win help file or ebook.
Html to Text: Convert html to plain text file.
Text to HTML: Convert plain Text to HTML quickly (Support user-defined html module).
Renamer: Rename files in batch processing.
Decompiler: Decompile any HTML Help CHM files and get the source files in batch processing.
GB to BIG5: Convert Chinese Gb2312 to/from Chinese Big5 in batch processing.
Easy-to-use interface.

பதிவிறக்கம்


திரைக்காட்சி

eTextWizard திரைக்காட்சி

மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


subarticle1.0
subarticle1.0
Apex SQL SSIS Compare
Apex SQL SSIS Compare
BrownRecluse
BrownRecluse
Barcode .NET Windows Forms Control DLL
Barcode .NET Windows Forms Control DLL
விளக்கம் பதிவிறக்கம் செய்க subarticle1.0, பதிப்பு 1.1 SQL குறியீடுகளில் வழியே அலசி நேரத்தை வீணாக்காமல் உங்களுக்குத் தேவையான தகவல்களை எளிதில் பெறுங்கள். இணைய ஆணைத் தொடர்களை எழுதவும் இயக்கவும் உதவும் ஒரு தலைசிறந்த உபகரணம். அனைத்து .NET பயன்பாடுகளிலிருந்தும் எளிமையாக குறிப்பட்டைகளை உருவாக்குங்கள்.
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 1 0 0 0
விலை $ 0 $ 299 $ 79.95 $ 395
கோப்பின் அளவு 15.23 MB 3.74 MB 4.28 MB 1.00 MB
Download
Download
Download
Download


eTextWizard மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு eTextWizard போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். eTextWizard மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

முக்கிய சொற்கள் சந்தையைப் பற்றி ஆராய ஒரு சிறந்த வழி.
Keywordtool1.1 பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க BrazuColor - Color Picker, பதிப்பு 2.0.6
BrazuColor - Color Picker பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க affilscreen1.1, பதிப்பு 1.1
affilscreen1.1 பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
உங்கள் பிடிஎஃப் கோப்புகளில் இருந்து எளிதில் HTML வலைப்பக்கங்களை உருவாக்குங்கள்.
aSkysoft PDF to HTML Converter பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்
உரிமம்:இலவசச் சோதனை முயற்சி
கோப்பின் அளவு:3.85 MB
பதிப்பு:2.40
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:23/1/2014
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் எம் இ, சாளர இயங்குதளம் என் டி, சாளர இயங்குதளம் 98, சாளர இயங்குதளம் 2003
மொழிகள்: ஆங்கிலம்
படைப்பாளி:GuohuaSoft
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):57

பழைய பதிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்யபடைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : GuohuaSoft
GuohuaSoft நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 5

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. ChmDecompiler
2. Easy CHM
3. eTextWizard
4. Zipghost
5. unWC
5 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க